Uslovi poručivanja

USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:

PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo komplete ili proizvode i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Hrane Mediterana – online koja se obavezaje da će prodate komplete ili proizvode isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.

VAŽEČA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Hrani Mediterana – online sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.

NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo komplete ili proizvode od Hrane Mediterana – Online

PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da komplete ili proizvode primi.

KOMPLET je grupa proizvoda odabrana od Hrane Mediterana online u cilju optimizacije ponude, cene i kvaliteta

Minimalna vrednost porudžbine je 1500 dinara uz besplatnu dostavu na željenu adresu.

TERITORIJALNA POKRIVENOST

Komplete ili proizvode kupljene u Hrana Mediterana online prodavnici isporučujemo na teritoriji:
Beograda (opštine: Vračar, Stari grad, Voždovac, Savski venac, Rakovica, Čukarica, Zvezdara, Palilula, Zemun, Novi Beograd).

PRIMANJE PORUDŽBINE

Hrana Mediterana – online prima porudžbine telefonom ili pismeno putem e-mail- a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na sajtu Hrana Mediterana – online).

Naručilac je dužan da Hrana Mediterana – online pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Hrana Mediterana – online će naručene komplete ili proizvode isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.

Hrana Mediterana – online zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.

DOSTAVA

Hrana Mediterana – online će naručene komplete ili proizvode dostaviti na adresu primaoca.

Hrana Mediterana – online će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).

Naručilac je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.

Dostave na takva mesta se smatra izvršenom i kada naručene komplete ili proizvode primi osoba zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primalac ili nadležna osoba na adresi primaoca potpiše dostavnicu ili preuzme fiskalni račun.

Hrana Mediterana – online će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u niže navedenim slučajevima iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:

  • Primalac odbija primiti pošiljku;
  • Adresa ili podaci o primaocu nisu tačni;
  • Primalac nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme, a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime porudžbinu;

U ovim slučajevima obavestićemo naručioca o nastaloj situaciji.

REKLAMACIJE

Reklamacije na isporučenu porudžbinu Hrana Mediterana – online će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.

Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Hrana Mediterana – online nije ispoštovala bilo koji ugovoreni deo u porudžbini, ukoliko je isporučen pogrešan komplet ili proizvod ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.

Hrana Mediterana – online se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!

PROIZVODI

Hrana Mediterana – online garantuje da će izgled kompleta ili proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Proizvodi će biti isporučeni sa najdužim mogućim rokom trajanja u odnosu na stanje zaliha.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Hrana Mediterana – online se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika. Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Hrana Mediterana – online koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u „Hrana Mediterana – online“ i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korišćenjem usluga Hrana Mediterana – online pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Hrana Mediterana – online.

Poručivanjem putem telefona ili e-mail- a podrazumeva se da je poručilac upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE proizvoda i da je u celosti saglasan sa njima.

Besplatna dostava na teritoriji Beograda