Uslovi poručivanja

NAČINI ISPORUKE

Dostava se vrši na teritoriji Republike Srbije.
Minimalni uslov za dostavu je kupovina u iznosu od 2500 dinara, dostava je besplatna.
Dostavu vršimo lično ili posredstvom AKS express kurirske službe. Trošak dostave za porudžbine manje od 2500 dinara definisane su cenovnikom kurirske službe.
Od trenutka preuzimanja pošiljke od strane kurirske službe, svu odgovornost preuzima služba koja vrši isporuku I Hrana Mediterana d.o.o. je oslobođen odgovornosti vezane za eventualna kašnjenja pošiljki I vreme isporuke pošiljki kao I oštećenja pošiljki nastala u transportu.
Hrana Mediterana – online će naručene proizvode dostaviti na adresu primaoca.
Naručilac je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primalac preuzme pošiljku i izvrši plaćanje.
Hrana Mediterana – online će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u niže navedenim slučajevima iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:

  • Primalac odbija primiti pošiljku;
  • Adresa ili podaci o primaocu nisu tačni;
  • Primalac nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme.

U ovim slučajevima obavestićemo naručioca o nastaloj situaciji.

REKLAMACIJE

Reklamacije na isporučenu porudžbinu Hrana Mediterana – online će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.
Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Hrana Mediterana – online nije ispoštovala bilo koji ugovoreni deo u porudžbini, ukoliko je isporučen pogrešan proizvod ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.
Hrana Mediterana – online se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Hrana Mediterana – online se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika. Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Hrana Mediterana d.o.o. koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u „Hrana Mediterana d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem usluga Hrana Mediterana – online pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Hrana Mediterana – online.
Poručivanjem putem telefona ili e-mail- a podrazumeva se da je poručilac upoznat sa gore navedenim NAČINI ISPORUKE proizvoda i da je u celosti saglasan sa njima.

PROIZVODI

Hrana Mediterana – online garantuje da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Proizvodi će biti isporučeni sa najdužim mogućim rokom trajanja u odnosu na stanje zaliha.