Borov med kao prirodni lek za zdrava pluća

Borov med kao prirodni lek za zdrava pluća

Borov med je izuzetno retka i dragocena sorta meda. U Srbiji i pored mnogih četinarskih šuma nije moguće praviti borov med iz razloga što sami četinari ne proizvode uobičajen nektar koji koriste pčele, te su za pravljenje borovog meda potrebni insekti kojih na našim...